Note 4 - Driftskostnader

Morbank   Konsern
31.12.11 31.3.11 31.3.12   31.3.12 31.3.11 31.12.11
             
  528   142   164 Personalkostnader   232   198   810
  167   38   41 IT-kostnader   46   42   185
  23   6   6 Porto og verditransport   7   7   27
  38   9   9 Markedsføring   12   12   50
  38   9   10 Ordinære avskrivninger   23   21   87
  119   29   28 Driftskostnader faste eiendommer   21   21   95
  47   9   8 Kjøpte tjenester   10   11   55
  129   22   28 Andre driftskostnader   46   37   173
  1.089   263   295 Sum driftskostnader   398   348   1.482

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN