Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. oktober 2010 til 30. september 2012

 Kursutv_3_2012_NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. oktober 2010)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. oktober 2010)

Omsetningsstatistikk

1. oktober 2010 til 30. september 2012

Omsetnings_3_2012_NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000
20 største eiere Antall  Andel 
Reitangruppen AS 9.019.108 6,95 %
Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN 3.965.391 3,05 %
Aker ASA / The Resource Group TRG 3.719.255 2,86 %
Odin Norge 3.511.854 2,70 %
Morgan Stanley & Co. 2.978.401 2,29 %
Odin Norden 2.894.251 2,23 %
Frank Mohn AS 2.876.968 2,22 %
Vind LV AS 2.736.435 2,11 %
MP Pensjon PK 2.043.415 1,57 %
Citibank N.A New York Branch (nominee) 1.899.745 1,46 %
Verdipapirfondet Fondsfinans Spar 1.650.000 1,27 %
Stiftelsen Uni  1.370.917 1,06 %
Stenshagen Invest 1.187.987 0,91 %
State Street Bank & Trust Company (nominee) 1.178.387 0,91 %
I.K. Lykke, T.Lykke m.fl. 1.161.567 0,89 %
Tonsenhagen Forretningssentrum AS 1.135.193 0,87 %
Forsvarets personellservice 1.034.246 0,80 %
KLP Aksje Norden VPF 977.006 0,75 %
Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 928.396 0,72 %
VPF Nordea Norge Verdi 860.659 0,66 %
Sum for de 20 største eiere 47.129.181 36,30 %
Øvrige eiere 82.707.262 63,70 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at opp til halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at opp til halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN