2. kvartal 2012

1. halvår 2012

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

 • Resultat før skatt 659 millioner kroner (640 millioner)

 • Resultat 510 millioner kroner (505 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 11,7 prosent (13,0 prosent)
 • Vekst i utlån 10,6 prosent (8,6 prosent) og innskudd 12,0 prosent (11,4 prosent) siste 12 måneder.
 • Tap på utlån 25 millioner kroner (inntektsføring 7 millioner)
 • Kjernekapitaldekning 11,0 prosent (10,7 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis ble 2,63 kroner (2,99)

2. kvartal 2012

 • Resultat før skatt 319 millioner kroner (315 millioner)
 • Resultat 238 millioner kroner (250 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 10,7 prosent (12,9 prosent)
 • Tap på utlån 17 millioner kroner (inntektsføring 1 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,22 kroner (1,51)

 

© SpareBank 1 SMN