Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. juli 2010 til 30. juni 2012

 Kursutv_2_2012_NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. juli 2010)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 30. juni 2010)

Omsetningsstatistikk

1. juli 2010 til 30. juni 2012

Omsetnings_2_2012_NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

20 største eiere Antall  Andel 
Reitangruppen AS 9.019.108 7,31 %
Aker ASA / The Resource Group TRG 3.719.255 3,01 %
Odin Norge 3.505.454 2,84 %
Odin Norden 2.894.751 2,35 %
Frank Mohn AS 2.876.968 2,33 %
Vind LV AS 2.736.435 2,22 %
Rasmussengruppen AS 2.278.455 1,85 %
MP Pensjon PK 1.893.415 1,53 %
Citibank N.A New York Branch (nominee) 1.806.870 1,46 %
Danske Invest Norske Aksjer Inst 1.715.512 1,39 %
Stiftelsen Uni  1.370.917 1,11 %
I.K. Lykke, T.Lykke m.fl. 1.161.567 0,94 %
Tonsenhagen Forretningssentrum AS 1.135.193 0,92 %
Verdipapirfondet Fondsfinans Spar 1.040.000 0,84 %
Forsvarets personellservice 1.034.246 0,84 %
Stenshagen Invest 1.014.587 0,82 %
Morgan Stanley & Co. 987.123 0,80 %
KLP Aksje Norden VPF 977.006 0,79 %
State Street Bank & Trust Company (nominee) 938.361 0,76 %
Odin Europa SMB 831.041 0,67 %
Sum for de 20 største eiere 42.936.264 34,57 %
Øvrige eiere 81.282.202 65,43 %
Utstedte egenkapitalbevis 124.218.466 100,00 %

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at opp til halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at opp til halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN