Nøkkeltall fra kvartalsregnskapene

 

Konsern ( i mill. kroner) 1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv 
  2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 13,0% 13,6% 12,0% 12,9% 13,2% 16,6% 13,9% 15,5% 12,1%
Kostnadsprosent 53 % 53 % 53 % 53 % 52 % 44 % 49 % 46 % 39 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 71.681 73.105 71.570 68.559 68.553 69.847 67.069 64.390 61.886
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 97.387 95.232 92.671 90.939 88.606 87.665 86.046 83.767 79.560
Innskudd fra kunder 48.974 47.871 46.024 45.990 42.900 42.786 38.643 41.273 37.606
Forvaltningskapital 99.030 101.455 100.009 98.503 94.486 97.997 95.327 93.883 84.957
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 100.242 100.732 99.212 96.435 96.224 96.632 94.547 89.390 84.749
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og Næringskreditt siste 12 mnd  9,9 % 8,6 % 7,7 % 8,6 % 11,4 % 13,2 % 12,4 % 12,6 % 10,0 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd  14,2 % 11,9 % 19,1 % 11,4 % 14,1 % 14,9 % 2,8 % 7,8 % 4,8 %
                   
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl Boligkreditt og Næringskreditt                
Tapsprosent utlån 0,04 % 0,11 % 0,03 % -0,01 % -0,03 % 0,11 % 0,05 % 0,15 % 0,33 %
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 0,33 % 0,36 % 0,36 % 0,40 % 0,54 % 0,57 % 0,38 % 0,41 % 0,42 %
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,19 % 0,21 % 0,24 % 0,20 % 0,23 % 0,24 % 0,84 % 0,81 % 0,87 %
                   
Soliditet                  
Kapitaldekningsprosent  11,76 % 12,02 % 12,07 % 12,31 % 12,48 % 12,97 % 12,83 % 13,20 % 13,47 %
Kjernekapitalprosent  10,32 % 10,43 % 10,45 % 10,71 % 10,59 % 10,93 % 10,62 % 10,76 % 11,01 %
Kjernekapital 7.902 7.856 7.504 7.394 7.330 7.286 7.033 6.960 6.880
Netto ansvarlig kapital 9.008 9.055 8.675 8.496 8.638 8.646 8.493 8.537 8.418
                   
Egenkapitalbevis (EKB)*                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 36,60 36,31 36,31 45,18 46,19 49,89 45,27 39,45 44,35
Antall utstedte bevis (i mill.) 124,21 102,77 102,77 102,74 102,74 102,74 102,74 102,74 102,74
Bokført egenkapital per EKB, i kr 46,93 48,91 47,79 46,48 44,92 46,07 44,83 43,45 42,11
Resultat per EKB, i kr per kvartal 1,42 1,73 1,41 1,47 1,52 1,87 1,50 1,57 1,01
Pris / Resultat per EKB 6,46 5,25 6,42 7,66 7,60 6,67 7,55 6,29 10,95
Pris / Bokført egenkapital 0,78 0,74 0,75 0,96 1,03 1,07 1,02 0,91 1,06

*) Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner

                                   

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN