1. kvartal 2012

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).  

 • Resultat før skatt 340 mill. kroner (325 mill. kroner)
 • Overskudd 1. kvartal 272 mill. kroner (255 mill. kroner).
 • Avkastning på egenkapitalen 13,0 % (13,2 %).
 • Vekst i utlån 9,9 % (11,4 %) siste 12 måneder.
 • Vekst i innskudd 14,2 % (14,1 %) siste 12 måneder.   
 • Kjernekapitaldekning 10,3 % (10,6 %). Inklusive emisjoner blir kjernekapitaldekningen 11,6 %    
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,42 kroner (1,52 kroner)  

Godt resultat i 1. kvartal 2012 

Hovedtrekk:

 • Resultatøkning sammenlignet med tilsvarende periode i fjor
 • Utlånsmarginene styrket gjennom kvartalet
 • Positiv inntektsutvikling i kjernevirksomheten og god avkastning finansielle investeringer
 • Svært lave tap på utlån
 • Robust soliditet og god finansiering
 • Høy vekst i utlån til bolig og høy innskuddsvekst fra både privat og bedriftskunder
© SpareBank 1 SMN