3. kvartal 2012

Regnskap per 3. kvartal 2012

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

 • Resultat før skatt 1.042 millioner kroner (946 millioner kroner)
 • Resultat 816 millioner kroner (745 millioner).
 • Avkastning på egenkapitalen 12,1 prosent (12,6 prosent)
 • Vekst i utlån 11,4 prosent (7,7 prosent) og innskudd 10,5 prosent (19,1 prosent) siste 12 måneder
 • Tap på utlån 42 millioner kroner (1 million) 
 • Kjernekapitaldekning 10,6 prosent (10,4 prosent) 
 • Resultat per egenkapitalbevis 3,99 kroner (4,41 kroner)  

Regnskap 3. kvartal 2012 isolert

 • Resultat før skatt 383 millioner kroner (306 millioner)
 • Resultat 306 millioner kroner (240 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 12,8 prosent (12,0 prosent)
 • Tap på utlån 16 millioner kroner (8 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,52 kroner (1,42 kroner) 
© SpareBank 1 SMN