Nøkkeltall fra kvartalsregnskapene

Konsern ( i mill. kroner) 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv
  2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 10,7 % 13,0 % 13,6 % 12,0 % 12,9 % 13,2 % 16,6 % 13,9 % 15,5 %
Kostnadsprosent 54 % 53 % 53 % 53 % 53 % 52 % 44 % 49 % 46 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 73.595 71.681 73.105 71.570 68.559 68.553 69.847 67.069 64.390
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 100.552 97.387 95.232 92.671 90.939 88.606 87.665 86.046 83.767
Innskudd fra kunder 51.504 48.974 47.871 46.024 45.990 42.900 42.786 38.643 41.273
Forvaltningskapital 107.815 99.030 101.455 100.009 98.503 94.486 97.997 95.327 93.883
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 103.422 100.242 100.732 99.212 96.435 96.224 96.632 94.547 89.390
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt siste 12 mnd  10,6 % 9,9 % 8,6 % 7,7 % 8,6 % 11,4 % 13,2 % 12,4 % 12,6 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd  12,0 % 14,2 % 11,9 % 19,1 % 11,4 % 14,1 % 14,9 % 2,8 % 7,8 %
                   
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl Boligkreditt og Næringskreditt                  
Tapsprosent utlån 0,07 % 0,04 % 0,11 % 0,03 % -0,01 % -0,03 % 0,11 % 0,05 % 0,15 %
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 0,34 % 0,33 % 0,36 % 0,36 % 0,40 % 0,54 % 0,57 % 0,38 % 0,41 %
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,20 % 0,19 % 0,21 % 0,24 % 0,20 % 0,23 % 0,24 % 0,84 % 0,81 %
                   
Soliditet                  
Kapitaldekningsprosent  12,4 % 11,8 % 12,0 % 12,1 % 12,3 % 12,5 % 13,0 % 12,8 % 13,2 %
Kjernekapitaldekningsprosent  11,0 % 10,3 % 10,4 % 10,5 % 10,7 % 10,6 % 10,9 % 10,6 % 10,8 %
Kjernekapital 8.722 7.902 7.856 7.504 7.394 7.330 7.286 7.033 6.960
Netto ansvarlig kapital 9.900 9.008 9.055 8.675 8.496 8.638 8.646 8.493 8.537
                   
Egenkapitalbevis (EKB)*                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 32,10 36,60 36,31 36,31 45,18 46,19 49,89 45,27 39,45
Antall utstedte bevis (i mill.) 124,21 124,21 102,77 102,77 102,74 102,74 102,74 102,74 102,74
Bokført egenkapital per EKB, i kr 48,03 46,93 48,91 47,79 46,36 44,92 46,07 44,83 43,45
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal 1,22 1,41 1,79 1,42 1,51 1,48 1,82 1,50 1,50
Pris / Resultat per EKB 6,58 6,49 5,07 6,39 7,48 7,80 6,85 7,55 6,58
Pris / Bokført egenkapital 0,67 0,78 0,74 0,75 0,96 1,03 1,07 1,02 0,91

*)Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner.

                                

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN