Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

31. mars 2010 til 31. mars 2012

 Kursutv_1_2012_NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 31. mars 2010)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 31. mars 2010)

Omsetningsstatistikk

1.april 2010 til 31. mars 2012

Omsetnings_1_2012_NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

20 største eiere Antall    Andel 
Reitangruppen AS 6.872.514   7,24 %
Aker ASA / The Resource Group TRG 2.860.966   3,01 %
Odin Norge 2.647.458   2,79 %
Odin Norden 2.194.349   2,31 %
Frank Mohn AS 2.192.236   2,31 %
Rasmussengruppen AS 2.130.000   2,24 %
Vind LV AS 2.085.151   2,20 %
MP Pensjon PK 1.442.774   1,52 %
Citibank N.A New York Branch (nominee) 1.206.053   1,27 %
Stiftelsen Uni  1.054.552   1,11 %
Morgan Stanley & Co. 982.024   1,03 %
The Northern Trust Co. (nominee) 911.152   0,96 %
I.K. Lykke, T.Lykke m.fl. 891.567   0,94 %
Tonsenhagen Forretningssentrum AS 865.013   0,91 %
Forsvarets personellservice 788.092   0,83 %
KLP Aksje Norden VPF 744.475   0,78 %
State Street Bank & Trust Company (nominee) 663.114   0,70 %
Bank of New York Mellon SA/NV 644.726   0,68 %
Danske Invest Norske Aksjer Inst 642.985   0,68 %
Odin Europa SMB 633.251   0,67 %
Sum for de 20 største eiere 32.452.452   34,19 %
Øvrige eiere 62.477.834   65,81 %
Utstedte egenkapitalbevis 94.930.286   100,00 %

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at opp til halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at opp til halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN