Note 4 - Driftskostnader

Morbank   Konsern
31.12.11 30.09.11 30.09.12   30.09.12 30.09.11 31.12.11
528   414   462 Personalkostnader   690 614 810
167   119   129 IT-kostnader   145 131 185
23 17   17 Porto og verditransport 20 19   27
38 25   27 Markedsføring 36 34   50
38 27   30 Ordinære avskrivninger 74 63   87
119 89   93 Driftskostnader faste eiendommer 73 69   95
47 29   37 Kjøpte tjenester 43 36   55
129 74   87 Andre driftskostnader   136 103 173
  1.089   794   883 Sum driftskostnader  1.217 1.070   1.482

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN