Note 4 - Driftskostnader

Morbank   Konsern
31.12.11 30.6.11 30.6.12   30.6.12 30.6.11 31.12.11
  528   277   312 Personalkostnader   455   405   810
  167   80   81 IT-kostnader   92   88   185
  23   12   12 Porto og verditransport   13   14   27
  38   18   17 Markedsføring   23   24   50
  38   18   20 Ordinære avskrivninger   48   40   87
  119   57   61 Driftskostnader faste eiendommer   48   45   95
  47   19   22 Kjøpte tjenester   26   24   55
  129   49   61 Andre driftskostnader   93   69   173
  1.089   530   586 Sum driftskostnader   799   708   1.482

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN