Note 4 - Driftskostnader

Morbank   Konsern
31.12.09 31.12.10 31.12.11   31.12.11 31.12.10 31.12.09
             
143 493 528 Personalkostnader 810 711 158
  25 140 167 IT-kostnader 185 156   28
  31   24   23 Porto og verditransport   27   27   38
536   36   38 Markedsføring   50   43 725
  45   31   38 Ordinære avskrivninger   87   48   51
  67   78 119 Driftskostnader faste eiendommer   95   94   80
  31   42   47 Kjøpte tjenester   55   52   39
111   99 129 Andre driftskostnader 173 138 135
988 942   1.089 Sum driftskostnader før inntektsføring AFP i 2010   1.482   1.268   1.253
-   -117 - Inntektsføring AFP-forpliktelse i 2010 -   -128  
988 825   1.089 Sum andre driftskostnader   1.482   1.140   1.253

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN