3. kvartal 2011

Regnskap per 3. kvartal 2011
■ Resultat før skatt 946 mill. kroner (904 mill. kroner)
■ Resultat 745 mill. kroner (704 mill. kroner).
■ Avkastning på egenkapitalen 12,6 % (13,9 %)
■ Vekst i utlån 7,7 % (12,4 %) og innskudd 19,1 % (2,8 %) siste 12 måneder
■ Tap på utlån 1 mill. kroner (108 mill. kroner)
■ Kjernekapitaldekning 10,4 % (10,6 %)
■ Resultat per egenkapitalbevis 4,81 kroner (4,13 kroner)


Regnskap 3. kvartal 2011 isolert
■ Resultat før skatt 306 mill. kroner (323 mill. kroner)
■ Resultat 240 mill. kroner (256 mill. kroner)
■ Avkastning på egenkapitalen 12,0 % (13,9 %)
■ Tap på utlån 8 mill. kroner (12 mill. kroner)
■ Resultat per egenkapitalbevis 1,55 kroner (1,61 kroner)

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)
© SpareBank 1 SMN