Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

30. september 2009 til 30. september 2011 

Kursutv_3_2011_NO 

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. oktober 2009)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. oktober 2009)

 

Omsetningsstatistikk

30. september 2009 til 30. september 2011

Omsetnings_3_2011_NO 

 

 

20 største eiere Antall    Andel 
Reitangruppen AS 6.872.514   7,24 %
Aker ASA / The Resource Group TRG 2.860.966   3,01 %
Odin Norge 2.362.836   2,49 %
Odin Norden 2.139.649   2,25 %
Rasmussengruppen AS 2.130.000   2,24 %
Vind LV AS 2.085.151   2,20 %
MP Pensjon PK 1.442.774   1,52 %
Frank Mohn AS 1.442.236   1,52 %
Citibank N.A New York Branch (nominee) 1.301.515   1,37 %
Morgan Stanley & Co. 1.108.000   1,17 %
Nordea Bank Norge ASA 899.915   0,95 %
I.K. Lykke, T.Lykke m.fl. 891.567   0,94 %
Tonsenhagen Forretningssentrum AS 865.013   0,91 %
Forsvarets personellservice 788.092   0,83 %
The Northern Trust Co. (nominee) 774.917   0,82 %
KLP Aksje Norden VPF 744.475   0,78 %
Stiftelsen Uni  743.658   0,78 %
VPF Nordea Norge Verdi 674.523   0,71 %
Odin Europa SMB 633.251   0,67 %
State Street Bank & Trust Company (nominee) 629.434   0,66 %
Sum for de 20 største eiere 31.390.486   33,07 %
Øvrige eiere 63.539.800   66,93 %
Utstedte egenkapitalbevis 94.930.286   100,00 %

 

Utbyttepolitikk 

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at opp til halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at opp til halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN