Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. juli 2009 til 30. juni 2011 

Kursutvikling MING 

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. juli 2009)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. juli 2009)
 
 

Omsetningsstatistikk

1. juli 2009 til 30. juni 2011

Omsetning MING

 

20 største eiere Antall    Andel 
Reitangruppen AS 6.872.514   7,24 %
Aker ASA / The Resource Group TRG 2.860.966   3,01 %
Odin Norge 2.295.735   2,42 %
Rasmussengruppen AS 2.190.000   2,31 %
Odin Norden 2.122.749   2,24 %
Vind LV AS 2.085.151   2,20 %
Nordea Bank Norge AS 1.550.182   1,63 %
Frank Mohn AS 1.442.236   1,52 %
Citibank N.A New York Branch (nominee) 1.255.595   1,32 %
MP Pensjon PK 1.142.774   1,20 %
I.K. Lykke, T.Lykke m.fl. 891.567   0,94 %
Tonsenhagen Forretningssentrum AS 865.013   0,91 %
The Northern Trust Co. (nominee) 863.125   0,91 %
Morgan Stanley & Co. 793.171   0,84 %
Forsvarets personellservice 788.092   0,83 %
KLP Aksje Norden VPF 744.475   0,78 %
Stiftelsen Uni  743.658   0,78 %
Odin Europa SMB 633.251   0,67 %
Heglund Holding AS 629.357   0,66 %
State Street Bank & Trust Company (nominee) 616.267   0,65 %
Sum for de 20 største eiere 31.385.878   33,07 %
Øvrige eiere 63.519.408   66,93 %
Utstedte egenkapitalbevis 94.905.286   100,00 %

 

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at opp til halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at opp til halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN