2. kvartal 2011


1. halvår 2011
■ Resultat før skatt 640 mill. kroner (582 mill. kroner)
■ Resultat 505 mill. kroner (449 mill. kroner).
■ Avkastning på egenkapitalen 13,0 % (13,7 %).
■ Vekst i utlån 8,6 % (12,6 %) og innskudd 11,4 % (7,8 %) siste 12 måneder.
■ Tap på utlån inntektsført med 7 mill. kroner (tap 96 mill. kroner)
■ Kjernekapitaldekning 10,7 % (10,8 %)
■ Resultat per egenkapitalbevis ble 3,26 kroner (2,82 kroner)


2. kvartal 2011
■ Resultat før skatt 315 mill. kroner (327 mill. kroner)
■ Resultat 250 mill. kroner (260 mill. kroner)
■ Avkastning på egenkapitalen 12,9 % (15,5 %)
■ Tap på utlån inntektsført med 1 mill. kroner (tap 28 mill. kroner)
■ Resultat per egenkapitalbevis 1,62 kroner (1,68 kroner)


(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

© SpareBank 1 SMN