Nøkkeltall fra kvartalsregnskapene

Konsern ( i mill. kroner) 3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv 
  2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 12,0% 12,9% 13,2% 16,6% 13,9% 15,5% 12,1% 16,5% 29,4%
Kostnadsprosent 53 % 53 % 52 % 44 % 49 % 46 % 39 % 48 % 37 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 71.570 68.559 68.553 69.847 67.069 64.390 61.886 61.782 63.792
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt 92.671 90.939 88.606 87.665 86.046 83.767 79.560 77.429 76.549
Innskudd fra kunder 46.024 45.990 42.900 42.786 38.643 41.273 37.606 37.227 37.586
Forvaltningskapital 100.009 98.415 94.455 97.992 95.271 93.823 84.957 84.541 89.602
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 99.212 96.435 96.224 96.632 94.547 89.390 84.749 87.072 89.659
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt siste 12 mnd  7,7 % 8,6 % 11,4 % 13,2 % 12,4 % 12,6 % 10,0 % 8,6 % 10,0 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd  19,1 % 11,4 % 14,1 % 14,9 % 2,8 % 7,8 % 4,8 % 5,5 % 5,4 %
                   
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl Boligkreditt                
Tapsprosent utlån 0,03 % -0,01 % -0,03 % 0,11 % 0,05 % 0,15 % 0,33 % 0,20 % 0,29 %
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 0,36 % 0,40 % 0,54 % 0,57 % 0,38 % 0,41 % 0,42 % 0,49 % 0,94 %
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,24 % 0,20 % 0,23 % 0,24 % 0,84 % 0,81 % 0,87 % 0,57 % 0,73 %
                   
Soliditet                  
Kapitaldekningsprosent  12,07 % 12,31 % 12,48 % 12,97 % 12,83 % 13,20 % 13,47 % 13,56 % 13,86 %
Kjernekapitalprosent  10,45 % 10,71 % 10,59 % 10,93 % 10,62 % 10,76 % 11,01 % 10,45 % 10,59 %
Kjernekapital 7.504 7.394 7.330 7.286 7.033 6.960 6.880 6.730 6.546
Netto ansvarlig kapital 8.675 8.496 8.638 8.646 8.493 8.537 8.418 8.730 8.563
                   
Egenkapitalbevis (EKB)*                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 39,30 48,90 50,00 54,00 49,00 42,30 48,00 49,02 44,02
Antall utstedte bevis (i mill.) 94,92 94,90 94,90 94,90 94,89 94,89 94,91 69,43 69,43
Bokført egenkapital per EKB, i kr 52,49 51,05 49,34 50,60 48,13 46,65 45,21 44,89 43,58
Resultat per EKB, i kr per kvartal 1,55 1,62 1,65 2,05 1,61 1,68 1,09 1,85 2,99
Pris / Resultat per EKB 6,33 7,55 7,59 6,57 7,41 6,28 11,04 6,63 3,68
Pris / Bokført egenkapital 0,75 0,96 1,01 1,07 1,02 0,91 1,06 1,09 1,01

*)Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner.Antall bevis er ikke omregnet

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN