1. kvartal 2011

■ Resultat før skatt 325 mill. kroner (255 mill. kroner)
■ Overskudd 1. kvartal 255 mill. kroner (188 mill. kroner).
■ Avkastning på egenkapitalen 13,2 % (12,1 %).
■ Vekst i utlån 11,4 % (10,0 %) siste 12 måneder.
■ Vekst i innskudd 14,1 % (4,8 %) siste 12 måneder.
■ Kjernekapitaldekning 10,6 % (11,0 %)
■ Resultat per egenkapitalbevis 1,64 kroner (1,09 kroner)

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).


© SpareBank 1 SMN