Nøkkeltall fra kvartalsregnskapene

Konsern ( i mill. kroner) 2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv 
  2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 12,9% 13,2% 16,6% 13,9% 15,5% 12,1% 16,5% 29,4% 14,9%
Kostnadsprosent 53 % 52 % 44 % 49 % 46 % 39 % 48 % 37 % 50 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 68.559 68.553 69.847 67.069 64.390 61.886 61.782 63.792 64.945
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt 90.939 88.606 87.665 86.046 83.767 79.560 77.429 76.549 74.419
Innskudd fra kunder 45.990 42.900 42.786 38.643 41.273 37.606 37.227 37.586 38.279
Forvaltningskapital 98.415 94.455 97.992 95.271 93.823 84.957 84.541 89.602 89.716
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 96.435 96.224 96.632 94.547 89.390 84.749 87.072 89.659 87.291
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt siste 12 mnd  8,6 % 11,4 % 13,2 % 12,4 % 12,6 % 10,0 % 8,6 % 10,0 % 10,5 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd  11,4 % 14,1 % 14,9 % 2,8 % 7,8 % 4,8 % 5,5 % 5,4 % 6,8 %
                   
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl Boligkreditt                
Tapsprosent utlån -0,01 % -0,03 % 0,11 % 0,05 % 0,15 % 0,33 % 0,20 % 0,29 % 0,25 %
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 0,40 % 0,54 % 0,57 % 0,38 % 0,41 % 0,42 % 0,49 % 0,94 % 0,77 %
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,20 % 0,23 % 0,24 % 0,84 % 0,81 % 0,87 % 0,57 % 0,73 % 0,74 %
                   
Soliditet                  
Kapitaldekningsprosent  12,31 % 12,48 % 12,97 % 12,83 % 13,20 % 13,47 % 13,56 % 13,86 % 12,08 %
Kjernekapitalprosent  10,71 % 10,59 % 10,93 % 10,62 % 10,76 % 11,01 % 10,45 % 10,59 % 8,65 %
Kjernekapital 7.394 7.330 7.286 7.033 6.960 6.880 6.730 6.546 5.091
Netto ansvarlig kapital 8.496 8.638 8.646 8.493 8.537 8.418 8.730 8.563 7.112
                   
Egenkapitalbevis (EKB)*                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 48,90 50,00 54,00 49,00 42,30 48,00 49,02 44,02 38,58
Antall utstedte bevis (i mill.) 94,90 94,90 94,90 94,89 94,89 94,91 69,43 69,43 69,43
Bokført egenkapital per EKB, i kr 51,05 49,34 50,60 48,13 46,65 45,21 44,89 43,58 40,62
Resultat per EKB, i kr per kvartal 1,62 1,65 2,05 1,65 1,68 1,09 1,85 2,99 1,51
Pris / Resultat per EKB 7,55 7,59 6,57 7,41 6,28 11,04 6,63 3,68 6,36
Pris / Bokført egenkapital 0,96 1,01 1,07 1,02 0,91 1,06 1,09 1,01 0,95

 

*)Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner. Antall bevis er ikke omregnet

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN