Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

31. desember 2009 til 31. desember 2011 

kursutvikling_norsk 

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index , OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index  

Omsetningsstatistikk

31. desember 2009 til 31. desember 2011

omsetningsstatistikk_norsk 

 

20 største eiere Antall    Andel 
Reitangruppen AS 6.872.514   7,24 %
Aker ASA / The Resource Group TRG 2.860.966   3,01 %
Odin Norge 2.648.658   2,79 %
Odin Norden 2.145.049   2,26 %
Rasmussengruppen AS 2.130.000   2,24 %
Vind LV AS 2.085.151   2,20 %
MP Pensjon PK 1.442.774   1,52 %
Frank Mohn AS 1.442.236   1,52 %
Citibank N.A New York Branch (nominee) 1.357.933   1,43 %
Morgan Stanley & Co. 1.097.718   1,16 %
I.K. Lykke, T.Lykke m.fl. 891.567   0,94 %
Stiftelsen Uni  879.552   0,93 %
Tonsenhagen Forretningssentrum AS 865.013   0,91 %
Forsvarets personellservice 788.092   0,83 %
The Northern Trust Co. (nominee) 767.163   0,81 %
Nordea Bank Norge ASA 759.915   0,80 %
KLP Aksje Norden VPF 744.475   0,78 %
VPF Nordea Norge Verdi 674.523   0,71 %
State Street Bank & Trust Company (nominee) 638.395   0,67 %
Odin Europa SMB 633.251   0,67 %
Sum for de 20 største eiere 31.724.945   33,42 %
Øvrige eiere 63.205.341   66,58 %
Utstedte egenkapitalbevis 94.930.286   100,00 %

 

Utbyttepolitikk 

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at opp til halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at opp til halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN