Nøkkeltall fra kvartalsregnskapene

  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv 
  2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 13,2% 16,6% 13,9% 15,5% 12,1% 16,5% 29,4% 14,9% 5,8%
Kostnadsprosent 52 % 44 % 49 % 46 % 39 % 48 % 37 % 50 % 58 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 68.553 69.847 67.069 64.390 61.886 61.782 63.792 64.945 64.502
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt 88.606 87.665 86.046 83.767 79.560 77.429 76.549 74.419 72.358
Innskudd fra kunder 42.900 42.786 38.643 41.273 37.606 37.227 37.586 38.279 35.894
Forvaltningskapital 94.455 97.992 95.271 93.823 84.957 84.541 89.602 89.716 84.866
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 96.224 96.632 94.547 89.390 84.749 87.072 89.659 87.291 84.768
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt siste 12 mnd  11,4 % 13,2 % 12,4 % 12,6 % 10,0 % 8,6 % 10,0 % 10,5 % 12,6 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd  14,1 % 14,9 % 2,8 % 7,8 % 4,8 % 5,5 % 5,4 % 6,8 % 7,6 %
                   
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl Boligkreditt                
Tapsprosent utlån 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,15 % 0,33 % 0,20 % 0,29 % 0,25 % 0,52 %
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 0,54 % 0,57 % 0,38 % 0,41 % 0,42 % 0,49 % 0,94 % 0,77 % 0,46 %
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,23 % 0,24 % 0,84 % 0,81 % 0,87 % 0,57 % 0,73 % 0,74 % 0,95 %
                   
Soliditet                  
Kapitaldekningsprosent  12,48 % 12,97 % 12,83 % 13,20 % 13,47 % 13,56 % 13,86 % 12,08 % 11,80 %
Kjernekapitalprosent  10,59 % 10,93 % 10,62 % 10,76 % 11,01 % 10,45 % 10,59 % 8,65 % 8,36 %
Kjernekapital 7.330 7.286 7.033 6.960 6.880 6.730 6.546 5.091 4.755
Netto ansvarlig kapital 8.638 8.646 8.493 8.537 8.418 8.730 8.563 7.112 6.708
                   
Egenkapitalbevis (EKB)*                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 50,00 54,00 49,00 42,30 48,00 49,02 44,02 38,58 22,06
Antall utstedte bevis (i mill.) 94,90 94,90 94,89 94,89 94,91 69,43 69,43 69,43 69,43
Bokført egenkapital per EKB, i kr 49,34 50,60 48,13 46,65 45,21 44,89 43,58 40,62 39,13
Resultat per EKB, i kr per kvartal 1,65 2,05 1,65 1,68 1,09 1,85 2,99 1,51 0,55
Pris / Resultat per EKB 7,59 6,57 7,41 6,28 11,04 6,63 3,68 6,36 10,09
Pris / Bokført egenkapital 1,01 1,07 1,02 0,91 1,06 1,09 1,01 0,95 0,56

*)Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner. Antall bevis er ikke omregnet.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN