Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. april 2009 til 31. mars 2011 

Kursutvikling MING

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. april 2009)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. april 2009)

 

Omsetningsstatistikk

1. april 2009 til 31. mars 2011

Omsetningsstatistikk

 

20 største eiere Antall    Andel 
Reitangruppen AS 6.872.514   7,24 %
Rasmussengruppen AS 3.250.000   3,42 %
Aker ASA / The Resource Group TRG 2.860.966   3,01 %
Bank of New York Mellon SA/NV 2.556.406   2,69 %
Odin Norge 2.293.235   2,42 %
Odin Norden 2.126.949   2,24 %
DB UK Bank Limited 1.490.850   1,57 %
Frank Mohn AS 1.442.236   1,52 %
MP Pensjon PK 1.142.774   1,20 %
Vind LV AS 1.085.151   1,14 %
The Northern Trust Co. (nominee) 1.082.536   1,14 %
Nordea Bank Norge AS 1.077.640   1,14 %
I.K. Lykke, T.Lykke m.fl. 891.567   0,94 %
Tonsenhagen Forretningssentrum AS 865.013   0,91 %
Stiftelsen Uni  826.171   0,87 %
Forsvarets personellservice 788.092   0,83 %
Nordisk Finans Invest AS 772.275   0,81 %
KLP Aksje Norden VPF 744.475   0,78 %
Heglund Holding AS 629.357   0,66 %
Danske Invest Norske Aksjer Inst 543.996   0,57 %
Sum for de 20 største eiere 33.342.203   35,13 %
Øvrige eiere 61.563.083   64,87 %
Utstedte egenkapitalbevis 94.905.286   100,00 %

 

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at opp til halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at opp til halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN