4. kvartal 2011

Foreløpig årsregnskap 2011

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.

 • Resultat før skatt 1.279 mill. kroner (1.282 mill. kroner)
 • Resultat 1.024 mill. kroner (1.022 mill. kroner).
 • Avkastning på egenkapitalen 12,8 % (14,6 %).
 • Kjernekapitaldekning 10,4 % (10,9 %), ren kjernekapital 8,9 % (9,3 %)
 • Vekst i utlån 8,6 % (13,2 %) og innskudd 11,9 % (14,9 %) siste 12 måneder. 
 • Resultat per egenkapitalbevis 6,61 kroner (6,43 kroner), bokført verdi per egenkapitalbevis, inklusive foreslått utbytte for 2011, 54,44 kroner (50,60 kroner). 
 • Foreslått utbytte 2,00 kroner per egenkapitalbevis 
 • Styret foreslår at det gjennomføres en garantert fortrinnsrettsemisjon på inntil 750 mill kroner, en rettet emisjon i hovedsak mot SpareBank 1 SMN Stiftelsen på inntil 200 mill kroner samt en ansatteemisjon på inntil 60 mill kroner. 

 4. kvartal 2011

 • Resultat før skatt 333 mill. kroner (377 mill. kroner)
 • Resultat 279 mill. kroner (318 mill. kroner)
 • Avkastning på egenkapitalen 13,6 % (16,6 %)
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,80 kroner (2,05 kroner)
© SpareBank 1 SMN