Foreløpig årsregnskap 2013

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.

  • Resultat før skatt og virksomhet holdt for salg 1.758 millioner kroner (1.355 millioner)
  • Resultat 1.400 millioner kroner (1.077 millioner)
  • Avkastning på egenkapitalen 13,3 prosent (11,7 prosent)
  • Ren kjernekapital 11,1 prosent (10,0 prosent)
  • Vekst i utlån 6,8 prosent (10,2 prosent) og innskudd 7,3 prosent (9,2 prosent) siste 12 måneder
  • Tap på utlån 101 millioner kroner (58 millioner)
  • Resultat per egenkapitalbevis 6,92 kroner (5,21), bokført verdi per egenkapitalbevis, inklusive foreslått utbytte for 2013, 55,69 kroner (50,09)
  • Foreslått utbytte 1,75 kroner per egenkapitalbevis og avsetning til gaver på 124 millioner kroner
Illustrasjon 2013
© SpareBank 1 SMN