Nøkkeltall fra kvartalsregnskapene

Konsern (i mill. kroner) 4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv 
  2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 13,1% 16,3% 11,1% 12,7% 10,5% 12,8% 10,7% 13,0% 13,6%
Kostnadsprosent 48 % 43 % 51 % 50 % 58 % 51 % 54 % 53 % 53 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 80.303 79.842 78.976 76.425 74.943 75.357 73.595 71.681 73.105
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 112.038 110.237 108.968 106.830 104.909 103.274 100.552 97.387 95.232
Innskudd fra kunder 56.074 53.423 55.268 52.603 52.252 50.836 51.504 48.974 47.871
Forvaltningskapital 115.360 111.977 113.190 110.769 107.919 110.605 107.780 99.031 102.479
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 113.668 112.583 111.979 109.344 109.279 109.227 103.422 100.242 100.732
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt siste 12 mnd  6,8 % 6,7 % 8,4 % 9,7 % 10,2 % 11,4 % 10,6 % 9,9 % 8,6 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd  7,3 % 5,1 % 7,3 % 7,4 % 9,2 % 10,5 % 12,0 % 14,2 % 11,9 %
                   
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt                  
Tapsprosent utlån 0,12 % 0,11 % 0,08 % 0,06 % 0,06 % 0,06 % 0,07 % 0,04 % 0,11 %
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 0,34 % 0,35 % 0,38 % 0,36 % 0,36 % 0,39 % 0,34 % 0,33 % 0,36 %
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,14 % 0,19 % 0,13 % 0,15 % 0,14 % 0,16 % 0,20 % 0,19 % 0,21 %
                   
Soliditet                  
Ren kjernekapitaldekningsprosent 11,1 % 10,7 % 10,3 % 10,4 % 10,0 % 9,3 % 9,5 % 8,8 % 8,9 %
Kjernekapitalprosent  13,0 % 12,6 % 12,2 % 11,7 % 11,3 % 10,6 % 11,0 % 10,3 % 10,4 %
Kapitaldekningsprosent  14,7 % 14,2 % 13,8 % 13,3 % 13,3 % 11,9 % 12,4 % 11,8 % 12,0 %
Kjernekapital 10.989 10.707 10.508 9.686 9.357 8.826 8.722 7.902 7.856
Netto ansvarlig kapital 12.417 12.053 11.894 10.971 10.943 9.891 9.900 9.008 9.055
                   
Egenkapitalbevis (EKB)*                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 55,00 45,70 46,50 46,90 34,80 37,00 32,10 36,60 36,31
Antall utstedte bevis (i mill.) 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 124,21 124,21 102,76
Bokført egenkapital per EKB, i kr 55,69 53,76 51,66 50,32 50,09 49,00 47,97 46,82 48,91
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal 1,79 2,18 1,43 1,55 1,29 1,54 1,22 1,41 1,65
Pris / Resultat per EKB 7,68 5,23 8,13 7,55 6,74 6,09 6,58 6,49 5,50
Pris / Bokført egenkapital 0,99 0,85 0,90 0,93 0,69 0,76 0,67 0,78 0,74
*)Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN