Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. januar 2012 til 31. desember 2013

Kursutv_4_2013_NO

 OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. januar 2012)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. januar 2012)

Omsetningsstatistikk

1. januar 2012 til 31. desember 2013

Omsetnings_4_2013_NO

 

20 største eiere Antall  Andel 
Odin Norge 4.168.311 3,21 %
Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN 3.965.391 3,05 %
Pareto Aksje Norge 3.382.000 2,60 %
Verdipapirfondet DNB Norge (IV) 2.936.033 2,26 %
Frank Mohn AS 2.876.968 2,22 %
Odin Norden 2.854.979 2,20 %
Vind LV AS 2.736.435 2,11 %
MP Pensjon PK 2.058.415 1,59 %
Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 1.857.667 1,43 %
Stenshagen Invest 1.693.384 1,30 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 1.666.916 1,28 %
Verdipapirfondet Fondsfinans Spar 1.645.090 1,27 %
Pareto Aktiv 1.424.600 1,10 %
Forsvarets Personellservice 1.406.446 1,08 %
Odin Europa SMB 1.326.937 1,02 %
The Bank of New York Mellon (nominee) 1.326.445 1,02 %
VPF Nordea Norge Verdi 1.265.234 0,97 %
DNB Livsforsikring ASA 1.260.767 0,97 %
Citibank N.A New York Branch (nominee) 1.212.494 0,93 %
Danske Invest Norske Aksjer Instit. I 1.148.845 0,88 %
Sum for de 20 største eiere 42.213.357 32,51 %
Øvrige eiere 87.623.086 67,49 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at opp til halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at opp til halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN