1. kvartal 2013

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

 • Resultat før skatt 390 millioner kroner (333 millioner)
 • Overskudd 1. kvartal 321 millioner kroner (272 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 12,7 prosent (13,0 prosent)
 • Vekst i utlån 9,7 prosent (9,9 prosent) siste 12 måneder
 • Vekst i innskudd 7,4 prosent (14,2 prosent) siste 12 måneder
 • Ren kjernekapitaldekning 10,4 prosent (8,8 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,55 kroner (1,41)

Godt resultat i 1. kvartal 2013

Hovedtrekk:

 • Resultatøkning på 49 millioner kroner sammenlignet med 1. kvartal 2012
 • Økte utlånsmarginer
 • Sterk inntektsutvikling i kjernevirksomheten, god avkastning på finansielle investeringer og positiv resultatutvikling i SpareBank 1 Gruppen
 • Lave tap på utlån
 • Styrket soliditet i tråd med konsernets kapitalplan
 • Avdempet vekst i utlån til næringslivet
© SpareBank 1 SMN