4. kvartal 2013

Foreløpig årsregnskap 2013

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.

Overskudd etter skatt på 1.400 millioner kroner

 • Resultat før skatt og virksomhet holdt for salg 1.758 millioner kroner (1.355 millioner)
 • Resultat 1.400 millioner kroner (1.077 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 13,3 prosent (11,7 prosent)
 • Ren kjernekapital 11,1 prosent (10,0 prosent)
 • Vekst i utlån 6,8 prosent (10,2 prosent) og innskudd 7,3 prosent (9,2 prosent) siste 12 måneder
 • Tap på utlån 101 millioner kroner (58 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 6,92 kroner (5,21), bokført verdi per egenkapitalbevis, inklusive foreslått utbytte for 2013, 55,69 kroner (50,09)
 • Foreslått utbytte 1,75 kroner per egenkapitalbevis og avsetning til gaver på 124 millioner kroner

Fjerde kvartal 2013

 • Resultat før skatt og virksomhet holdt for salg 476 millioner kroner (302 millioner)
 • Resultat 361 millioner kroner (260 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 13,1 prosent (10,5 prosent)
 • Tap på utlån 32 millioner kroner (17 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,79 kroner (1,29)
 • Forbedret soliditet, ren kjernekapital 11,1 prosent (10,0)
© SpareBank 1 SMN