Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. juli 2011 til 30. juni 2013

Kursutv_2_2013_NO

 OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. juli 2011)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. juli 2011)

Omsetningsstatistikk

1. juli 2011 til 30. juni 2013

Omsetnings_2_2013_NO

 

20 største eiere Antall  Andel 
Reitangruppen AS 4.519.108 3,48 %
Odin Norge 4.168.311 3,21 %
Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN 3.965.391 3,05 %
Odin Norden 2.899.083 2,23 %
Frank Mohn AS 2.876.968 2,22 %
Vind LV AS 2.736.435 2,11 %
MP Pensjon PK 2.058.415 1,59 %
Stenshagen Invest 1.824.449 1,41 %
Verdipapirfondet Fondsfinans Spar 1.800.000 1,39 %
The Resource Group TRG 1.768.000 1,36 %
Verdipapirfondet DNB Norge (IV) 1.610.416 1,24 %
Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 1.582.523 1,22 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 1.500.963 1,16 %
Citibank N.A New York Branch (nominee) 1.487.429 1,15 %
Odin Europa SMN 1.326.937 1,02 %
The Bank of New York Mellon (nominee) 1.256.461 0,97 %
Forsvarets Personellservice 1.189.246 0,92 %
Tonsenhagen   Forretningssentrum AS 1.135.193 0,87 %
Danske Invest Norske Aksjer Instit. I 1.085.745 0,84 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 1.006.198 0,77 %
Sum for de 20 største eiere 41.797.271 32,19 %
Øvrige eiere 88.039.172 67,81 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %

 

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at opp til halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at opp til halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN