Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. april 2011 til 31. mars 2013

 Kursutv_1_2013_NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. april 2011)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. april 2011)

Omsetningsstatistikk

1. april 2011 til 31. mars 2013

Omsetnings_1_2013_NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

20 største eiere Antall    Andel 
Reitangruppen AS 9.019.108   6,95 %
J.P. Morgan Securities PLC 4.311.810   3,32 %
Odin Norge 4.168.311   3,21 %
Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN 3.965.391   3,05 %
Aker ASA / The Resource Group TRG 3.018.153   2,32 %
Odin Norden 2.899.083   2,23 %
Frank Mohn AS 2.876.968   2,22 %
Vind LV AS 2.736.435   2,11 %
MP Pensjon PK 2.043.415   1,57 %
Verdipapirfondet Fondsfinans Spar 1.800.000   1,39 %
Odin Europa SMB 1.326.937   1,02 %
Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 1.291.623   0,99 %
Forsvarets personellservice 1.189.246   0,92 %
I.K. Lykke, T.Lykke m.fl. 1.161.567   0,89 %
Tonsenhagen Forretningssentrum AS 1.135.193   0,87 %
State Street Bank & Trust Company (nominee) 1.111.278   0,86 %
Stenshagen Invest 1.106.000   0,85 %
KLP Aksje Norden VPF 977.006   0,75 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 950.755   0,73 %
Danske Invest Norske Aksjer Inst. I 930.245   0,72 %
Sum for de 20 største eiere 48.018.524   36,98 %
Øvrige eiere 81.817.919   63,02 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443   100,00 %

 

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at opp til halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at opp til halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN