Nøkkeltall fra kvartalsregnskapene

Konsern ( i mill. kroner) 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv
  2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 12,7% 10,5% 12,8% 10,7% 13,0% 13,6% 12,0% 12,9% 13,2%
Kostnadsprosent 50 % 58 % 58 % 51 % 54 % 54 % 57 % 53 % 53 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 76.425 74.943 75.357 73.595 71.681 73.105 71.570 68.559 68.553
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 106.830 104.909 103.274 100.552 97.387 95.232 92.671 90.939 88.606
Innskudd fra kunder 52.603 52.252 50.836 51.504 48.974 47.871 46.023 45.990 42.900
Forvaltningskapital 110.769 107.975 110.640 107.815 98.996 101.455 100.007 98.503 94.486
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 109.344 109.279 109.227 103.422 100.242 100.732 99.212 96.435 96.224
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt siste 12 mnd  9,7 % 10,2 % 11,4 % 10,6 % 9,9 % 8,6 % 7,7 % 8,6 % 11,4 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd  7,4 % 9,2 % 10,5 % 12,0 % 14,2 % 11,9 % 19,1 % 11,4 % 14,1 %
                   
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl Boligkreditt og Næringskreditt                  
Tapsprosent utlån 0,06 % 0,06 % 0,06 % 0,07 % 0,04 % 0,11 % 0,03 % -0,01 % -0,03 %
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 0,36 % 0,36 % 0,39 % 0,34 % 0,33 % 0,36 % 0,36 % 0,40 % 0,54 %
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,15 % 0,14 % 0,16 % 0,20 % 0,19 % 0,21 % 0,24 % 0,20 % 0,23 %
                   
Soliditet                  
Kapitaldekningsprosent  13,3 % 13,3 % 11,9 % 12,4 % 11,8 % 12,0 % 12,1 % 12,3 % 12,5 %
Kjernekapitalprosent  11,7 % 11,3 % 10,6 % 11,0 % 10,3 % 10,4 % 10,4 % 10,7 % 10,6 %
Kjernekapital 9.686 9.357 8.826 8.722 7.902 7.856 7.504 7.394 7.330
Netto ansvarlig kapital 10.971 10.943 9.891 9.900 9.008 9.055 8.675 8.496 8.638
                   
Egenkapitalbevis (EKB)*                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 46,90 34,80 37,00 32,10 36,60 36,31 36,31 45,18 46,19
Antall utstedte bevis (i mill.) 129,83 129,83 129,83 124,21 124,21 102,76 102,76 102,74 102,74
Bokført egenkapital per EKB, i kr 51,90 50,09 49,00 47,97 46,82 48,91 47,65 46,36 44,96
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal 1,55 1,29 1,54 1,22 1,41 1,65 1,42 1,51 1,48
Pris / Resultat per EKB 7,55 6,74 6,09 6,58 6,49 5,50 6,39 7,48 7,80
Pris / Bokført egenkapital 0,90 0,69 0,76 0,67 0,78 0,74 0,76 0,97 1,03

*)Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN