Nøkkeltall fra kvartalsregnskapene

Konsern (i mill. kroner) 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv
  2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 11,1% 12,7% 10,5% 12,8% 10,7% 13,0% 13,6% 12,0% 12,9%
Kostnadsprosent 51 % 50 % 58 % 51 % 54 % 53 % 53 % 53 % 53 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 78.976 76.425 74.943 75.357 73.595 71.681 73.105 71.570 68.559
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 108.968 106.830 104.909 103.274 100.552 97.387 95.232 92.671 90.939
Innskudd fra kunder 55.268 52.603 52.252 50.836 51.504 48.974 47.871 46.023 45.990
Forvaltningskapital 113.190 110.769 107.975 110.640 107.780 99.031 102.479 100.007 98.503
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 110.626 109.344 109.279 109.227 103.422 100.242 100.732 99.212 96.435
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt siste 12 mnd  8,4 % 9,7 % 10,2 % 11,4 % 10,6 % 9,9 % 8,6 % 7,7 % 8,6 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd  7,3 % 7,4 % 9,2 % 10,5 % 12,0 % 14,2 % 11,9 % 19,1 % 11,4 %
                   
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt                  
Tapsprosent utlån 0,14 % 0,06 % 0,06 % 0,06 % 0,07 % 0,04 % 0,11 % 0,03 % -0,01 %
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 0,38 % 0,36 % 0,36 % 0,39 % 0,34 % 0,33 % 0,36 % 0,36 % 0,40 %
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,13 % 0,15 % 0,14 % 0,16 % 0,20 % 0,19 % 0,21 % 0,24 % 0,20 %
                   
Soliditet                  
Ren kjernekapitaldekningsprosent 10,3 % 10,4 % 10,0 % 9,3 % 9,5 % 8,8 % 8,9 % 8,8 % 9,1 %
Kjernekapitalprosent  12,2 % 11,7 % 11,3 % 10,6 % 11,0 % 10,3 % 10,4 % 10,4 % 10,7 %
Kapitaldekningsprosent  13,8 % 13,3 % 13,3 % 11,9 % 12,4 % 11,8 % 12,0 % 12,1 % 12,3 %
Kjernekapital 10.508 9.686 9.357 8.826 8.722 7.902 7.856 7.504 7.394
Netto ansvarlig kapital 11.894 10.971 10.943 9.891 9.900 9.008 9.055 8.675 8.496
                   
Egenkapitalbevis (EKB)*                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 46,50 46,90 34,80 37,00 32,10 36,60 36,31 36,31 45,18
Antall utstedte bevis (i mill.) 129,83 129,83 129,83 129,83 124,21 124,21 102,76 102,76 102,74
Bokført egenkapital per EKB, i kr 51,66 50,32 50,09 49,00 47,97 46,82 48,91 47,65 46,36
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal 1,43 1,55 1,29 1,54 1,22 1,41 1,65 1,42 1,51
Pris / Resultat per EKB 8,13 7,55 6,74 6,09 6,58 6,49 5,50 6,39 7,48
Pris / Bokført egenkapital 0,90 0,93 0,69 0,76 0,67 0,78 0,74 0,76 0,97
*)Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN