3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

 • Resultat før skatt 1.282 millioner kroner (1.053 millioner)
 • Resultat 1.038 millioner kroner (816 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 13,3 prosent (12,1 prosent)
 • Vekst i utlån 6,7 prosent (11,4 prosent) og innskudd 5,1 prosent (10,5 prosent) siste 12 måneder
 • Tap på utlån 68 millioner kroner (42 millioner)
 • Ren kjernekapitaldekning 10,7 prosent (9,3 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 5,13 kroner (3,99)

Regnskap 3. kvartal 2013 isolert

 • Resultat før skatt 501 millioner kroner (392 millioner)
 • Resultat 433 millioner kroner (306 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 16,3 prosent (12,8 prosent)
 • Tap på utlån 30 millioner kroner (16 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 2,18 kroner (1,54)
© SpareBank 1 SMN