2. kvartal 2013

1. halvår 2013

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

 • Resultat før skatt 782 millioner kroner (661 millioner)
 • Resultat 606 millioner kroner (510 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 11,9 prosent (11,7 prosent)
 • Vekst i utlån 8,4 prosent (10,6 prosent) og innskudd 7,3 prosent (12,0 prosent) siste 12 måneder.
 • Tap på utlån 38 millioner kroner (25 millioner)
 • Ren kjernekapitaldekning 10,3 prosent (9,5 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 2,99 kroner (2,63)

2. kvartal 2013

 • Resultat før skatt 391 millioner kroner (328 millioner)
 • Resultat 285 millioner kroner (238 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 11,1 prosent (10,7 prosent)
 • Tap på utlån 21 millioner kroner (tap 17 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,43 kroner (1,22)
© SpareBank 1 SMN