Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. oktober 2011 til 30. september 2013

Kursutv_3_2013_NO

 OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. oktober 2011)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. oktober 2011)

Omsetningsstatistikk

1. oktober 2011 til 30. september 2013

Omsetnings_3_2013_NO

 

20 største eiere Antall  Andel 
Reitangruppen AS 4.519.108 3,48 %
Odin Norge 4.168.311 3,21 %
Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN 3.965.391 3,05 %
Odin Norden 2.899.083 2,23 %
Frank Mohn AS 2.876.968 2,22 %
Vind LV AS 2.736.435 2,11 %
Verdipapirfondet DNB Norge (IV) 2.502.524 1,93 %
Stenshagen Invest 2.176.384 1,68 %
MP Pensjon PK 2.058.415 1,59 %
The Resource Group TRG 1.768.000 1,36 %
Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 1.745.777 1,34 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 1.602.716 1,23 %
Verdipapirfondet Fondsfinans Spar 1.500.000 1,16 %
Citibank N.A New York Branch (nominee) 1.382.350 1,06 %
Odin Europa SMB 1.326.937 1,02 %
Forsvarets Personellservice 1.189.246 0,92 %
Tonsenhagen Forretningssentrum AS 1.135.193 0,87 %
Danske Invest Norske Aksjer Instit. I 1.102.345 0,85 %
The Bank of New York Mellon (nominee) 1.092.388 0,84 %
DNB Livsforsikring ASA 1.036.324 0,80 %
Sum for de 20 største eiere 42.783.895 32,95 %
Øvrige eiere 87.052.548 67,05 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %

 

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at opp til halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at opp til halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN