Nøkkeltall fra kvartalsregnskapene

Konsern (i mill. kroner) 3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv 
  2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 16,3% 11,1% 12,7% 10,5% 12,8% 10,7% 13,0% 13,6% 12,0%
Kostnadsprosent 43 % 51 % 50 % 58 % 51 % 54 % 53 % 53 % 53 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 79.842 78.976 76.425 74.943 75.357 73.595 71.681 73.105 71.570
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 110.237 108.968 106.830 104.909 103.274 100.552 97.387 95.232 92.671
Innskudd fra kunder 53.423 55.268 52.603 52.252 50.836 51.504 48.974 47.871 46.023
Forvaltningskapital 111.977 113.190 110.769 107.975 110.605 107.780 99.031 102.479 100.007
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 112.583 111.979 109.344 109.279 109.227 103.422 100.242 100.732 99.212
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt siste 12 mnd  6,7 % 8,4 % 9,7 % 10,2 % 11,4 % 10,6 % 9,9 % 8,6 % 7,7 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd  5,1 % 7,3 % 7,4 % 9,2 % 10,5 % 12,0 % 14,2 % 11,9 % 19,1 %
                   
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt                  
Tapsprosent utlån 0,04 % 0,07 % 0,06 % 0,06 % 0,06 % 0,07 % 0,04 % 0,11 % 0,03 %
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 0,35 % 0,38 % 0,36 % 0,36 % 0,39 % 0,34 % 0,33 % 0,36 % 0,36 %
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,19 % 0,13 % 0,15 % 0,14 % 0,16 % 0,20 % 0,19 % 0,21 % 0,24 %
                   
Soliditet                  
Ren kjernekapitaldekningsprosent 10,7 % 10,3 % 10,4 % 10,0 % 9,3 % 9,5 % 8,8 % 8,9 % 8,8 %
Kjernekapitalprosent  12,6 % 12,2 % 11,7 % 11,3 % 10,6 % 11,0 % 10,3 % 10,4 % 10,4 %
Kapitaldekningsprosent  14,2 % 13,8 % 13,3 % 13,3 % 11,9 % 12,4 % 11,8 % 12,0 % 12,1 %
Kjernekapital 10.707 10.508 9.686 9.357 8.826 8.722 7.902 7.856 7.504
Netto ansvarlig kapital 12.053 11.894 10.971 10.943 9.891 9.900 9.008 9.055 8.675
                   
Egenkapitalbevis (EKB)*                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 45,70 46,50 46,90 34,80 37,00 32,10 36,60 36,31 36,31
Antall utstedte bevis (i mill.) 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 124,21 124,21 102,76 102,76
Bokført egenkapital per EKB, i kr 53,76 51,66 50,32 50,09 49,00 47,97 46,82 48,91 47,65
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal 2,18 1,43 1,55 1,29 1,54 1,22 1,41 1,65 1,42
Pris / Resultat per EKB 5,23 8,13 7,55 6,74 6,09 6,58 6,49 5,50 6,39
Pris / Bokført egenkapital 0,85 0,90 0,93 0,69 0,76 0,67 0,78 0,74 0,76
*)Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN