Note 4 - Driftskostnader

Morbank   Konsern
31.12.12 31.12.13   31.12.13 31.12.12
  618   587 Personalkostnader   914   924
  166   187 IT-kostnader   206   187
  23   24 Porto og verditransport   29   28
  39   38 Markedsføring   58   49
  43   53 Ordinære avskrivninger   118   102
  128   120 Driftskostnader faste eiendommer   118   101
  55   58 Kjøpte tjenester   70   66
  132   130 Andre driftskostnader   207   199
  1.206   1.197 Sum driftskostnader   1.722   1.654

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN