Note 4 - Driftskostnader

Morbank   Konsern
31.12.12 30.6.12 30.6.13   30.6.13 30.6.12 31.12.12
  618   312   306 Personalkostnader   470   455   924
  166   81   93 IT-kostnader   103   92   187
  23   12   11 Porto og verditransport   14   13   28
  39   17   18 Markedsføring   26   23   49
  43   20   25 Ordinære avskrivninger   57   48   102
  128   61   62 Driftskostnader faste eiendommer   49   48   101
  55   19   24 Kjøpte tjenester   31   23   66
  132   61   62 Andre driftskostnader   101   93   199
  1.206   583   601 Sum driftskostnader   850   795   1.654

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN