Note 4 - Driftskostnader

Morbank   Konsern
31.12.12 31.3.12 31.3.13   31.3.13 31.3.12 31.12.12
  618   164   154 Personalkostnader   236   232   924
  166   41   44 IT-kostnader   50   46   187
  23   6   6 Porto og verditransport   7   7   28
  39   9   9 Markedsføring   11   12   49
  43   10   13 Ordinære avskrivninger   30   23   102
  128   28   31 Driftskostnader faste eiendommer   24   21   101
  55   8   9 Kjøpte tjenester   11   10   66
  132   28   29 Andre driftskostnader   46   46   199
  1.206   295   295 Sum driftskostnader   414   398   1.654

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN