Note 12 - Annen gjeld

Morbank   Konsern 
31.12.12 31.3.12 31.3.13   31.3.13 31.3.12 31.12.12
83 40 98 Utsatt skatt 107 55 93
248 20 256 Betalbar skatt 295 40 290
800 741 1.066 Påløpne kostnader og mottatte ikke påløpne inntekter 1.349 1.036 1.124
74 127 80 Avsetning for påløpne kostnader og forpliktelser 80 127 74
87 104 173 Trasseringsgjeld 173 104 87
9 97 1 Leverandørgjeld 38 149 40
73 781 526 Gjeld verdipapirer 526 781 73
241 291 256 Annen gjeld 297 280 290
1.615 2.202 2.456 Sum annen gjeld 2.865 2.572 2.070

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN