Note 1 - Tap på utlån og garantier

Morbank   Konsern 
31.12.10 31.3.10 31.3.11   31.3.11 31.3.10 31.12.10
-7 44 -4 Periodens endring i individuelle nedskrivninger -5 48 3
0 0 0 Periodens endring i gruppenedskrivninger 0 3 1
39 15 5 Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er nedskrevet 6 19 46
84 0 2 Periodens konst. tap hvor det tidligere ikke er nedskrevet 6 1 92
-8 -3 -13 Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -13 -3 -10
108 56 -10 Periodens tapskostnader -6 68 132
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN