Note 4 - Driftskostnader

Morbank   Konsern
31.12.14 30.9.14 30.9.15  (mill. kr) 30.9.15 30.9.14 31.12.14
645 461 440 Personalkostnader 814 735 1.002
199 159 161 IT-kostnader 193 177 223
21 15 13 Porto og verditransport 16 19 25
44 31 34 Markedsføring 65 59 81
40 29 31 Avskrivninger 79 80 109
119 88 90 Driftskostnader faste eiendommer 75 68 93
66 43 46 Kjøpte tjenester 68 51 78
131 90 76 Øvrige driftskostnader 106 122 178
1.265 916 890 Sum driftskostnader  1.416 1.310 1.789

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN