Nøkkeltall fra kvartalsregnskapene

 

Konsern (mill. kr) 3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv 
  2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 7,4% 13,4% 14,1% 12,1% 14,8% 16,0% 17,7% 13,1% 16,3%
Kostnadsprosent 56 % 47 % 44 % 51 % 43 % 43 % 42 % 48 % 43 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                           
Utlån til kunder (brutto) 94.917 94.179 92.311 90.578 86.724 85.465 79.606 80.548 80.081
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 126.180 124.519 122.933 120.435 116.464 114.819 111.800 112.283 110.476
Innskudd fra kunder 63.620 66.186 60.589 60.680 58.091 59.402 54.643 55.927 53.547
Forvaltningskapital 129.237 130.888 123.687 126.047 117.194 118.758 111.609 115.360 111.977
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 130.063 127.288 124.867 121.620 117.976 115.184 113.485 113.668 112.583
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt siste 12 mnd  8,3 % 8,4 % 10,0 % 7,3 % 5,4 % 5,1 % 4,4 % 6,8 % 6,7 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd  9,5 % 11,4 % 10,9 % 8,5 % 8,5 % 8,5 % 5,4 % 7,3 % 5,1 %
                   
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt                           
Tapsprosent utlån, annualisert 0,18 % 0,11 % 0,07 % 0,11 % 0,08 % 0,05 % 0,06 % 0,12 % 0,11 %
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 0,17 % 0,23 % 0,19 % 0,22 % 0,29 % 0,29 % 0,24 % 0,34 % 0,35 %
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,36 % 0,30 % 0,18 % 0,18 % 0,18 % 0,18 % 0,21 % 0,14 % 0,19 %
                   
Soliditet                  
Ren kjernekapitaldekningsprosent 13,2 % 12,7 % 12,3 % 11,2 % 11,5 % 11,4 % 11,1 % 11,1 % 10,7 %
Kjernekapitalprosent  15,2 % 14,6 % 14,3 % 13,0 % 13,4 % 13,3 % 12,9 % 13,0 % 12,6 %
Kapitaldekningsprosent  17,9 % 17,3 % 17,0 % 15,7 % 16,1 % 15,0 % 14,8 % 14,7 % 14,2 %
Kjernekapital 13.451 13.142 12.713 12.382 12.302 11.635 11.303 10.989 10.707
Netto ansvarlig kapital 15.886 15.577 15.147 14.937 14.826 13.164 12.893 12.417 12.053
                   
Egenkapitalbevis (EKB)*                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 54,00 65,50 59,50 58,50 59,25 54,25 53,75 55,00 45,70
Antall utstedte bevis (i mill.) 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83
Bokført egenkapital per EKB, i kr 65,52 64,18 61,95 62,04 60,53 58,32 56,39 55,69 53,76
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal 1,26 2,13 2,18 1,85 2,19 2,29 2,48 1,79 2,14
Pris / Resultat per EKB (annualisert) 10,72 7,70 6,81 7,89 6,75 5,91 5,42 7,68 5,23
Pris / Bokført egenkapital 0,82 1,02 0,96 0,94 0,98 0,93 0,95 0,99 0,85

*)Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN