4. kvartal 2015

Foreløpig årsregnskap 2015

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.

Overskudd etter skatt på 1.406 millioner kroner

 • Resultat før skatt 1.776 millioner kroner (2.143 millioner)
 • Resultat 1.406 millioner kroner (1.782 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 10,7 prosent (15,1 prosent)
 • Ren kjernekapital 13,6 prosent (11,2 prosent)
 • Vekst i utlån 5,8 prosent (7,3 prosent) og innskudd 5,6 prosent (8,5 prosent)
 • Tap på utlån 169 millioner kroner (89 millioner), hvorav 82 millioner kroner (0 millioner) økte gruppevise nedskrivninger
 • Resultat per egenkapitalbevis 7,02 kroner (8,82). Bokført verdi per egenkapitalbevis, inklusive foreslått utbytte for 2015, 67,65 kroner (62,04)
 • Foreslått utbytte 2,25 kroner per egenkapitalbevis og avsetning til gaver på 40 millioner kroner

Fjerde kvartal 2015

 • Resultat før skatt 388 millioner kroner (434 millioner)
 • Resultat 287 millioner kroner (375 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 8,4 prosent (12,1 prosent)
 • Tap på utlån 56 millioner kroner (34 millioner), hvorav 50 millioner kroner (0 millioner) i økte gruppevise nedskrivninger
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,45 kroner (1,85 kroner)
© SpareBank 1 SMN