1. kvartal 2015

Første kvartal 2015

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

 • Resultat før skatt 567 millioner kroner (597 millioner)
 • Overskudd første kvartal 441 millioner kroner (500 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 14,1 prosent (17,7 prosent)
 • Vekst i utlån 10,0 prosent (4,4 prosent) siste 12 måneder
 • Vekst i innskudd 10,9 prosent (5,4 prosent) siste 12 måneder
 • Ren kjernekapitaldekning 12,3 prosent (11,1 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 2,18 kroner (2,48 kroner)
 • Bokført verdi per egenkapitalbevis 61,95 kroner (56,39 kroner)

Godt resultat i første kvartal 2015

Hovedtrekk:

 • Resultatet fra kjernevirksomheten styrket med 8 prosent. Økte netto renteinntekter både fra personmarkeds- og næringslivssegmentet
 • Resultatet i konsernet er redusert med 59 millioner kroner sammenlignet med første kvartal i 2014. Høye kursgevinster i første kvartal 2014
 • Moderat kostnadsvekst
 • Lave tap på utlån
 • Ren kjernekapital 12,3 prosent (11,1 prosent). Avansert IRB og høyere risikovekter på boliglån implementert per første kvartal
 • Sterk utlåns- og innskuddsvekst
© SpareBank 1 SMN