2. kvartal 2015

1. halvår 2015

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

 • Resultat før skatt 1.080 millioner kroner (1.165 millioner)
 • Resultat 871 millioner kroner (963 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 13,7 prosent (16,8 prosent)
 • Vekst i utlån 8,4 prosent (5,1 prosent) og innskudd 11,4 prosent (8,5 prosent) siste 12 måneder
 • Tap på utlån 56 millioner kroner (32 millioner), 0,09 prosent (0,06 prosent) av brutto utlån
 • Ren kjernekapitaldekning 12,7 prosent (11,4 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 4,31 kroner (4,77 kroner)

2. kvartal 2015

 • Resultat før skatt 513 millioner kroner (568 millioner)
 • Resultat 430 millioner kroner (464 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 13,4 prosent (16,0 prosent)
 • Tap på utlån 35 millioner kroner (15 millioner), 0,11 prosent (0,05 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 2,13 kroner (2,29 kroner)
© SpareBank 1 SMN