Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. april 2013 til 31. mars 2015

 Kursutv_1_2015_NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. april 2013)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. april 2013)

Omsetningsstatistikk

1. april 2013 til 31. mars 2015

Omsetnings_1_2015_NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

 

20 største eiere Antall  Andel 
Verdipapirfondet DNB Norge (IV) 4.600.280 3,54 %
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05 %
VPF Nordea Norge Verdi 3.873.007 2,98 %
VPF Odin Norge 3.853.891 2,97 %
Goldman Sachs Int. - Equity 2.956.104 2,28 %
VPF Odin Norden 2.780.085 2,14 %
Vind LV AS 2.736.435 2,11 %
VPF Pareto Aksje Norge 2.382.643 1,84 %
Wimoh Invest AS 2.359.388 1,82 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 2.089.342 1,61 %
MP Pensjon PK 2.058.415 1,59 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 2.026.267 1,56 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.000.491 1,54 %
Pareto AS 1.821.202 1,40 %
Forsvarets Personellservice 1.491.146 1,15 %
DNB Livsforsikring AS 1.451.982 1,12 %
VPF Nordea Kapital 1.383.148 1,07 %
VPF Pareto Aktiv 1.379.625 1,06 %
VPF Fondsfinans Spar 1.250.000 0,96 %
Verdipapirfondet DNB Norge Selektiv (III) 1.225.142 0,94 %
Sum for de 20 største eiere 47.683.984 36,73 %
Øvrige eiere 82.152.459 63,27 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at opp til halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at opp til halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN