3. kvartal 2015

Regnskap per 3. kvartal 2015

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

 • Resultat før skatt 1.389 millioner kroner (1.709 millioner)
 • Resultat 1.119 millioner kroner (1.407 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 11,5 prosent (16,1 prosent)
 • Vekst i utlån 8,3 prosent (5,4 prosent) og innskudd 9,5 prosent (8,5 prosent) siste 12 måneder
 • Tap på utlån 112 millioner kroner (55 millioner)
 • Ren kjernekapitaldekning 13,2 prosent (11,5 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 5,57 kroner (6,97)

Regnskap for 3. kvartal 2015

 • Resultat før skatt 309 millioner kroner (545 millioner)
 • Resultat 248 millioner kroner (443 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 7,4 prosent (14,8 prosent)
 • Tap på utlån 56 millioner kroner (24 millioner), hvorav 30 millioner kroner er økte gruppevise nedskrivninger
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,26 kroner (2,19)
© SpareBank 1 SMN