Nøkkeltall fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv 
  2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 13,4% 14,1% 12,1% 14,8% 16,0% 17,7% 13,1% 16,3% 11,1%
Kostnadsprosent 47 % 44 % 51 % 43 % 43 % 42 % 48 % 43 % 51 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 94.179 92.311 90.578 86.739 85.465 79.606 80.548 80.081 79.258
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 124.519 122.933 120.435 116.479 114.819 111.800 112.283 110.476 109.251
Innskudd fra kunder 66.186 60.589 60.680 58.092 59.402 54.643 55.927 53.547 54.745
Forvaltningskapital 130.888 123.687 126.047 117.194 118.758 111.609 115.360 111.977 113.190
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 127.288 124.867 121.620 117.976 115.184 113.485 113.668 112.583 111.979
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt siste 12 mnd  8,4 % 10,0 % 7,3 % 5,4 % 5,1 % 4,4 % 6,8 % 6,7 % 8,4 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd  11,4 % 10,9 % 8,5 % 8,5 % 8,5 % 5,4 % 7,3 % 5,1 % 7,3 %
                   
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt                  
Tapsprosent utlån, annualisert 0,11 % 0,07 % 0,11 % 0,08 % 0,05 % 0,06 % 0,12 % 0,11 % 0,08 %
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 0,23 % 0,19 % 0,22 % 0,29 % 0,29 % 0,24 % 0,34 % 0,35 % 0,38 %
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,30 % 0,18 % 0,18 % 0,18 % 0,18 % 0,21 % 0,14 % 0,19 % 0,13 %
                   
Soliditet                  
Ren kjernekapitaldekningsprosent 12,7 % 12,3 % 11,2 % 11,5 % 11,4 % 11,1 % 11,1 % 10,7 % 10,3 %
Kjernekapitalprosent  14,6 % 14,3 % 13,0 % 13,4 % 13,3 % 12,9 % 13,0 % 12,6 % 12,2 %
Kapitaldekningsprosent  17,3 % 17,0 % 15,7 % 16,1 % 15,0 % 14,8 % 14,7 % 14,2 % 13,8 %
Kjernekapital 13.142 12.713 12.382 12.302 11.635 11.303 10.989 10.707 10.508
Netto ansvarlig kapital 15.577 15.147 14.937 14.826 13.164 12.893 12.417 12.053 11.894
                   
Egenkapitalbevis (EKB)*                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 65,50 59,50 58,50 59,25 54,25 53,75 55,00 45,70 46,50
Antall utstedte bevis (i mill.) 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83
Bokført egenkapital per EKB, i kr 64,18 61,95 62,04 60,53 58,32 56,39 55,69 53,76 51,66
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal 2,13 2,18 1,85 2,19 2,29 2,48 1,79 2,14 1,43
Pris / Resultat per EKB (annualisert) 7,70 6,81 7,89 6,75 5,91 5,42 7,68 5,23 8,13
Pris / Bokført egenkapital 1,02 0,96 0,94 0,98 0,93 0,95 0,99 0,85 0,90

*)Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN