Nøkkeltall fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv 
  2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 14,1% 12,1% 14,8% 16,0% 17,7% 13,1% 16,3% 11,1% 12,7%
Kostnadsprosent 44 % 51 % 43 % 43 % 42 % 48 % 43 % 51 % 50 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 92.311 90.578 86.739 85.465 79.606 80.548 80.081 79.258 76.697
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 122.933 120.435 116.479 114.819 111.800 112.283 110.476 109.251 107.102
Innskudd fra kunder 60.589 60.680 58.092 59.402 54.643 55.927 53.547 54.745 51.853
Forvaltningskapital 123.687 126.047 117.194 118.758 111.609 115.360 111.977 113.190 110.790
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 124.867 121.620 117.976 115.184 113.485 113.668 112.583 111.979 109.344
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt siste 12 mnd  10,0 % 7,3 % 5,4 % 5,1 % 4,4 % 6,8 % 6,7 % 8,4 % 9,7 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd  10,9 % 8,5 % 8,5 % 8,5 % 5,4 % 7,3 % 5,1 % 7,3 % 7,4 %
                   
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt                  
Tapsprosent utlån, annualisert 0,07 % 0,11 % 0,08 % 0,05 % 0,06 % 0,12 % 0,11 % 0,08 % 0,06 %
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 0,19 % 0,22 % 0,29 % 0,29 % 0,24 % 0,34 % 0,35 % 0,38 % 0,36 %
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,18 % 0,18 % 0,18 % 0,18 % 0,21 % 0,14 % 0,19 % 0,13 % 0,15 %
                   
Soliditet                  
Ren kjernekapitaldekningsprosent 12,3 % 11,2 % 11,5 % 11,4 % 11,1 % 11,1 % 10,7 % 10,3 % 10,4 %
Kjernekapitalprosent  14,3 % 13,0 % 13,4 % 13,3 % 12,9 % 13,0 % 12,6 % 12,2 % 11,7 %
Kapitaldekningsprosent  17,0 % 15,7 % 16,1 % 15,0 % 14,8 % 14,7 % 14,2 % 13,8 % 13,3 %
Kjernekapital 12.713 12.382 12.302 11.635 11.303 10.989 10.707 10.508 9.686
Netto ansvarlig kapital 15.147 14.937 14.826 13.164 12.893 12.417 12.053 11.894 10.971
                   
Egenkapitalbevis (EKB)*                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 59,50 58,50 59,25 54,25 53,75 55,00 45,70 46,50 46,90
Antall utstedte bevis (i mill.) 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83
Bokført egenkapital per EKB, i kr 61,95 62,04 60,53 58,32 56,39 55,69 53,76 51,66 50,32
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal 2,18 1,85 2,19 2,29 2,48 1,79 2,14 1,43 1,55
Pris / Resultat per EKB (annualisert) 6,81 7,89 6,75 5,91 5,42 7,68 5,23 8,13 7,55
Pris / Bokført egenkapital 0,96 0,94 0,98 0,93 0,95 0,99 0,85 0,90 0,93
                   

*)Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN